Vi kan nå varandra när vi vill

Tidigare, innan mobilerna blev så smarta som de är idag och inte alla ville ha en iPhone, hade vi inte samma förväntningar på vår omgivning. Våra kommunikationsvanor såg väldigt annorlunda ut. Tänk på tiden innan mobiltelefonerna hade kommit ut på marknaden och innan den typen av teknik hade blivit en integrerad del i människors liv. Vi behöver inte gå speciellt långt tillbaka i tiden för att kunna föreställa oss detta scenario, tekniken för att börja genomföra och introducera mobiltelefonerna var moget först under 1980-talet men det dröjde några år längre en så innan tekniken började sprida sig ut i hemmen.

Teknikens intåg i våra liv har verkligen förändrat våra kommunikationsvanor, inte bara i arbetslivet utan även i privatlivet.  Vi både förväntas och förväntar oss av andra att ständigt vara tillgängliga. Från att ha varit begränsad till att sköta sitt företag från ett skrivbord med traditionell, fast telefon kan vi nu, när det till och med finns mobila växlar, möjligheten till att sköta hela företagets växel från vår iPhone.

Att hela tiden både förväntas kunna vara uppkopplad och faktiskt vara det bidrar inte bara till stress, i värsta fall för dem som förlorar balansen och faktiskt tar sig tid att inte vara uppkopplad, utan kan även bidra till fantastiska möjligheter. Att exempelvis vara egen företagare är vid starten inte lätt och kräver mycket tid. Men genom att själv kunna styra sitt eget arbete med hjälp av de kommunikationsmöjligheter som tekniken har skapat, är det mycket lättare att kunna välja dagens tillfälliga arbetsplats efter tyckte och smak. Denna veckas kontor kan vara att jobba från en fjällstuga medan nästa veckas kontor blir på en solig terrass i Skåne.